kung isang langaw ang pagmamahal

Halimbawang isang langaw ang pagmamahal
na laging maruruming bagay ang hinahagkan;
may kagitingang dapat pag-ukulan ng pansin
na taglay ng langaw sa pag-ibig sa karumhan.

Hindi laging dalisay ang pagsintang taimtim,
may nagtutunggaling liwanag at dilim
Bawat pusong sumusugba sa pagsinta
lagi’t laging kumakain ng patalim.

Bago kamtin ang pangarap na ligaya
may nilalakarang tinik ng pagdurusa.
Hindi laging ang tatahaki’y landas ng rosas
may mga pagsubok na kinakabaka.

Sa karumhan sumisibol ang pagliyag
upang sumupling ang dalisay na pangarap.
Kung ang pagmamahal ay isang langaw
hindi hadlang ang karumhang niyayakap.

Naroroon sa paglalakbay ng puso ang panglaw
sa paghahanap ng tunay na ilaw.
Nakatuntong tayong lahat sa lupa,
damahin ang pagsintang umiilalim-umiibabaw.

Taken from the book “Mga Tula sa Pag-Ibig” by Teo T. Antonio

book_mga tula ng pag-ibig

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: